ورق های فلزی نازک تا ضخیم (۳ تا ۱۵ میلیمتر)، لوله‌ها + پروفیل ها (قطر کمتر از ۳۰ میلیمتر)

نمایش یک نتیجه