مناسب برای بستن تمام صفحات برش به قطر 115-230 میلیمتر

نمایش یک نتیجه