مناسب برای برش ورق فلز با دستگاه GSC 2.8 می باشد و قابلیت تیز شدن دارد

نمایش یک نتیجه