قطر صفحه: 230 میلی‌متر<br/>قطر شفت: 22

نمایش یک نتیجه