طول : 50 میلیمتر<br/>قطر : 82 میلیمتر

نمایش یک نتیجه