طول: 48، عرض: 20، ارتفاع: 31.5 سانتی متر

نمایش یک نتیجه