طول ساقه: 65 میلیمتر<br/>طول تیغه: 12

نمایش یک نتیجه