يک روز با ما در هولدینگ ابزار سرا زندگی کنيد!

خوش آمديد!

خوشحاليم که از مسير پر پيچ و خم فرآيند جذب و استخدام ما گذر کرده ايد و به جمع ما پيوسته ايد. به سرعت معرفي خواهيد شد، با همکاران و فرآيندهاي کاري آشنا مي شويد، در مورد اهداف و برنامه ها گفت و گو مي کنيم و دستاوردهايتان موجب شکوفايي تان و پيشرفت سازمان خواهد شد.
شما فقط يک بار زندگي مي کنيد پس شايسته بهترين ها هستيد!

ابزار سرا انتخاب اول ماست!

ما در شرکت ابزارسرا به عنوان يک شرکت پيشرو در ارائه ابزار و تجهيزات صنعتي در ايران همواره به داشتن همکاراني شايسته، نتيجه گرا و يادگيرنده در يک محيط صميمي، حرفه اي، و مطابق با دانش روز دنيا افتخار مي کنيم.
همه ي ما ابزار سرايي ها صرف نظر از جايگاه شغلي و تخصصي که داريم در يک نقطه به هم پيوند مي خوريم و آن باور قلبي و درک مشترکي است که از ارزش ها و فرهنگ سازماني مان داريم. در سايه اين ارزش هاست که زندگي کاري مان را پربار، پويا و پر جنب و جوش ساخته ايم تا در سايه آن بتوانيم ماندگاري، پيشرفت و توانمندي را به خود و سازمان مان هديه کنيم.
اولين و اساسي ترين خواسته ما چه از همکاران قديمي و چه از افرادي که تازه به جمع ما ملحق شده اند توجه و رعايت اين ارزش ها است. چرا که باور داريم بدون آن ها هويتي نخواهيم داشت.
ماموريت ما فلسفه وجودي ماست و بيانگر آن است که چرا گرد هم آمده ايم و قرار است چه خدمتي ارائه دهيم.
در نهايت چشم انداز ما نشان دهنده آن چيزي است که مي خواهيم باشيم و قصد داريم به آن برسيم.
 

ماموريت ما

آسان ساختن كارها با ارائه تجهيزات، ابزار و خدمات مناسب و مستمر به مردم  ايران

ارزش ها و اصول فرهنگ کاري ما

شش ارزش ما به طور چکيده در زير آورده شده است:

ارزش اول ابزارسرا احترام، اعتماد متقابل و قدرداني از يکديگر است. احترام به هويت و شخصيت افراد، احترام به ايده هاي گوناگون و پذيرش تفاوت ما و ديگران اين ارزش بنيادي ترين ارزش شرکت قلمداد مي شود، چرا که ضرورتي براي رعايت ساير ارزش هاست. برخورداري از اعتماد کليد طلايي ارتباط انساني است و قدرداني مشوق تکرار و استمرار نمونه هاي رفتاري مثبت و پذيرفته است.

ارزش دوم ما بهبود مستمر است. ارزشي که بيانگر تعالي سازمان ماست. بدين مفهوم که افراد با بهره گيري از امکانات آموزشي، ارزيابي عملکرد و رفتار سازماني، پذيرش پيشنهادها و انتقادهاي سازنده و يادگيري از تجارب در صدد رشد فردي و جمعي بر مي آيند.

ارزش سوم سازمان تعهد و مسئوليت پذيري است که بي ترديد پيش نيازي جهت دستيابي به اهداف و آرمان هاي بلندمدت و کوتاه مدت شرکت محسوب مي شود. بدين ترتيب تمام افراد پاسخگوي  رفتار، گفتار و اقدامات خود در سازمان اند و توانمندي هاي خود را براي دستيابي به اهداف فردي و جمعي به کار مي بندند.

ارزشها یا اصول فرهنگ کاری ما

ارزش چهارم ما يعني حقيقت  جويي و پذيرش حقايق همکاران را از قضاوت و نتيجه گيري مبتني بر باورها و نقطه نظرات شخصي دور مي کند. رعايت اين ارزش مي طلبد که افراد در پي حقايق برآيند و نسبت به آنچه در پيرامونشان مي گذرد، بي تفاوت نباشد.

ارزش پنجم ابزارسرا  كار گروهي و نتيجه گرايي ريشه در تبادل نظر، همسويي، سهيم کردن سايرين و به اشتراک گذاردن تجارب و دانش دارد تا بدينوسيله نتايج مورد نظر به شيوه اي مطلوب و کارآمد حاصل شود.

ارزش ششم يعني مشتري گرايي و رابطه برد – برد عامل ماندگاري و گسترش ابزارسراست و کانون اقدامات ما به حساب مي آيد.


سلامتي همه جانبه در ابزار سرا

ابزارسرا فقط محلي براي انجام کار و کسب در آمد نيست بلکه فضايي براي زندگي حرفه اي است. از اين رو سلامت جسمي و رواني همکاران هميشه يکي از دغدغه هاي سازمان ماست. آسايش  و راحتي خيال همکاران سرآغاز توجه به اين موضوع است. بهره گيري از بيمه ي مکمل درماني، بيمه عمر و حادثه و بيمه ي مسئوليت مدني کارفرما با همين هدف انجام مي شود تا بتوان تاحدي سلامت جسم و آسودگي خيال همکاران و خانواده هايشان فراهم شود. اما اين تنها گوشه اي از ماجراست آرامش رواني در محيط کار ويژگي است که به طور خاص در ابزارسرا به آن توجه     مي شود. حاشيه ها و شايعه ها هيچ جايگاهي در سازمان ما ندارد و نمي توانند داشته باشد. برخورداري از برنامه هاي تفريحي و گروهي از ديگر امکاناتي است که فراهم شده است.

تصویر کارکنان ابزارسرا
آسايش خانواده همکاران هم از چشم دور نمانده است بدين منظور اقامت در هتل نارجستان نور براي همکاران و خانواده هايشان فراهم شده است تا بتوانند در يک فرصت يک هفته اي از فضاي شهر بزرگ و صنعتي تهران دور شده و به سياحت و تفريح در ساحل زيباي درياي خزر بپردازند.
ماجراي ده ساله ها
ما پس از ده ساله شدن شناسنامه ي کاري همکاران مان در ابزار سرا به دور هم جمع مي شويم و از تلاش، پشتکار، عملکرد و حضور ايشان در خانواده ي ابزار سرا قدرداني مي کنيم. در اين مراسم در يک فضاي غير رسمي توام با محبت و دوستي، روزهاي پر رنگ و پر خاطره ي تقويم زندگي شغلي شان را مرور مي کنيم و شادي آن ها را شادي خود مي پنداريم.

ما ابزارسرا را دوست داريم چون ...

• با ايجاد يک ساعت شناوري براي شروع روز کاري، استرس و فشار رواني بابت خواب ماندن، ترافيک، دوري راه و مسائلي از اين قبيل را براي همکاران مان از ميان برداشته ايم.
• با تعطيلي شرکت در روزهاي پنج شنبه اين فرصت را براي ما به وجود آورده است که بدون دلواپسي بتوانيم به کارهاي اداري، بانکي، خريد ملزومات خانه و انجام کارهاي شخصي خود رسيدگي نماييم و يا حتي فرصت بيشتري براي استراحت يا وقت صرف کردن با خانواده ي خود داشته باشيم.
• ما حتي در سخت ترين شرايط کسب و کار، حقوق خود را به موقع دريافت کرده ايم.
• سازمان ما با آگاهي از اين واقعيت که برقراري ارتباط موثر ، درک انتظارات کاري، يادگيري مهارت ها و دانش مورد نياز براي انجام کار و انجام درست و کامل مسئوليت ها هميشه از نگراني هاي همکاران جديد است برنامه هاي مشخصي براي آسان تر و روان تر شدن اين دوره کاري در نظر گرفته است.
• بهره گيري از فرآيندهاي تدوين شده، سياست هاي مدون و سيستم يکپارچه اطلاعاتي موجب شده است، دسترسي به اطلاعات و دانش انجام کار در تمام سطوح سازماني فراهم شود.
• به صورت حرفه اي و رسمي در مورد اهداف ساليانه مان گفت و گو و توافق مي کنيم، از شايستگي هاي مورد نياز براي انجام کارهايمان آگاه مي شويم و بر پايه همين فرآيند پيشرفت مي کنيم و در موفقيت سازمان مان سهيم مي شويم. 
• همواره توجه به رشد و پيشرفت حرفه اي مان بخشي از اهداف سالانه مان است.

و سرانجام...

ما به پشتوانه سهامداران مان که همان سهامداران گروه شرکت هاي بوتان اند، تامين کنندگان مان که داراي معتبرترين برندهاي جهاني اند، شبکه گسترده مشتريان مان که در حوزه کاري مان بزرگترين اند، تاريخچه حضورمان که بيانگر کيفيت سرويس دهي مان است و در نهايت همکاران مان که در حرفه خود از شايسته ترين اند، با وجود فراز و نشيب هاي زياد توانسته ايم همچنان به راه خود ادامه دهيم و براي رسيدن به چشم اندازمان گام هاي خود را استوار بر داشته ايم.تصویر گروهی از همکاران ابزارسرا