قلم های بوش

قلم های پنج شیار  SDS max

تکنولوژی جدید R-tec حلقه انعکاسی اختراع شده توسط بوش قدرت خروجی را افزایش می دهد، انرژی برگشت داده شده از نوک قلم به یک انرژی اضافه و ضربه جدید تبدیل شده و به نوک قلم برگردانده می شود، که این موضوع منجر به نرخ تخریب بیشتر می شود.

ویژگی های قلم نوک تیز خود تیز شونده با تکنولوژی R-Tec بوش:

  • حداقل گیرکردن در کار
  • عدم توقف
  • عدم پرداخت هزینه جهت تیز کردن نوک قلم
  • نوک با طراحی خاص پیچیده که منجر به سرعت بیشتر و جلوگیری از گیرکردن در کار می شود
  • ۱۰۰ ساعت کارکرد
  • نرخ تخریب بالاتر

ویژگی های قلم لبه باریک با تکنولوژی R-Tec بوش:

طول عمر دوبرابر
نرخ تخریب بالاتر
عدم توقف کار
عدم پرداخت هزینه جهت تیزکزدن نوک قلم
۵۰ ساعت کارکرد بیشتر
شیارهای نوک قلم منجر به ایجاد ترک های بیشتر در کار و سرعت بیشتر تخریب می ش

قلم های چهار شیار SDS-Plus

نکاتی درباره طراحی نوآورانه نوک قلم باریک:
دارای لبه های برشی جلویی و کناری
طول عمر بالاتر به علت استفاده از سختکاری القایی در فرایند ساخت قلم
نوک تخریب کننده مثلثی
نرخ تخریب بالاتر (۱۵ درصد)

admin
ارسال دیدگاه