آشنایی با مته های SDS PLUS

مته های چهار شیار PLUS 5

 • طول عمر بالا در بتن مسلح
 • قابل استفاده برای بتون، بتون مسلح، مصالح ساختمانی
 • سوراخکاری بسیار دقیق با سطح شیار های بهینه شده
 • این مته ها از قطر 3 تا 26 میلیمتر و از طول 10 تا 105 سانتیمتر به بازار عرضه می شوند.
ویژگی های نوک متمرکز کننده مته:

  • مرکز کردن بسیار دقیق به کمک نوک کوچک و تیز
  • سوراخکاری بسیار روان و سریع
  • هدایت راحت مته

ویژگی های شکل هندسی سرمته:

  • ساخته شده از جنس تنگستن کاربید سخت و شکل هندسی بهینه سوراخ به کمک نوک متمرکز کننده
  • سوراخکاری دقیق
  • سایش کمتر و طول عمر بیشتر
  • تخلیه سریع گرد و خاک ناشی از دریل کاری

ویژگی های شیارهای مته:

  • 4 شیاره
  • شیار های شکل
  • حجم بالای شیار ها جهت تخلیه سریع گرد و خاک ناشی از دریل کاری
  • جلوگیری از گیر کردن مته در کار
  • سایش کمتر

 

 

تکنولوژی لحیم کاری و سختکاری القایی در ساخت مته:
 • مرحله اول: لحیم کاری و اتصال نوک مته
 • مرحله دوم: حرارت دادن و سخت کاری بدنه مته در دمای بسیار بالا که نتیجه آن سختی متفاوت نوک مته و شیارها در قطرهای متفاوت مته است که باعث مقاومت بیشتر در برابر شکستگی و استحکام بالای آن می گردد.

مته های چهار شیار PLUS 5

 • طول عمر بالا در بتن مسلح
 • قابل استفاده برای بتون، بتون مسلح، مصالح ساختمانی
 • سوراخکاری بسیار دقیق با سطح شیار های بهینه شده
 • این مته ها از قطر 3 تا 26 میلیمتر و از طول 10 تا 105 سانتیمتر به بازار عرضه می شوند.

ویژگی های نوک متمرکز کننده مته:

 • مرکز کردن بسیار دقیق به کمک نوک کوچک و تیز
 • سوراخکاری بسیار روان و سریع
 • هدایت راحت مته
ویژگی های شکل هندسی سرمته:

 • ساخته شده از جنس تنگستن کاربید سخت و شکل هندسی بهینه سوراخ به کمک نوک متمرکز کننده
 • سوراخکاری دقیق
 • سایش کمتر و طول عمر بیشتر
 • تخلیه سریع گرد و خاک ناشی از دریل کاری
SDS-Plus 5X

 

ویژگی های شیارهای مته:

 • 4 شیاره
 • شیار های شکل
 • حجم بالای شیار ها جهت تخلیه سریع گرد و خاک ناشی از دریل کاری
 • جلوگیری از گیر کردن مته در کار
 • سایش کمتر
تکنولوژی لحیم کاری و سختکاری القایی در ساخت مته:
 • مرحله اول: لحیم کاری و اتصال نوک مته
 • مرحله دوم: حرارت دادن و سخت کاری بدنه مته در دمای بسیار بالا که نتیجه آن سختی متفاوت نوک مته و شیارها در قطرهای متفاوت مته است که باعث مقاومت بیشتر در برابر شکستگی و استحکام بالای آن می گردد.
احسان طاهریان
ارسال دیدگاه