در دسترس بودن کالای با کیفیت و خدمات مطمئن و مستمر مهمترین هدف ما در جهت جلب رضایت مشتریان است. از این رو با ایجاد شبکه نمایندگی فروش قدرتمند در سراسر ایران و فروش از طریق فروشگاه های زنجیره ای خود را هر چه بیشتر به این هدف نزدیک کرده ایم

 

 نمايندگان فروش

 فروشگاههاي زنجیره ای